Om Clas Oscarsson

 

Tandläkare Clas Oscarsson började redan under utbildningen på tandläkarhögskolan att intressera sig för estetisk tandvård och utförde redan i slutet 1980-talet sina första skalfasader. Han började redan 1990 att regelbundet besöka kliniker i USA och gå utbildningar inom området estetisk tandvård. Han är medlem i ett flertal svenska och internationella föreningar med syfte att utveckla denna disciplin och han är dessutom engagerad i utbildningar inom estetisk tandvård.

 

Han har lång erfarenhet av kron- och broprotetik och har till dags dato utfört mer än 20.000 st. kron- och broled. Han går regelbundet kurser i ny teknik inom detta område och tillhör några föreningar som träffas och diskuterar olika fall, samt dessutom har han under en tid jobbat som lärare inom detta område på studentkliniken vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Hans specialintresse ligger i stora rekonstrueringar som kräver mycket planering mellan tandläkare, tandtekniker och patienten och även ibland tillsammans

Kompositmaterial och dess hantering har även det blivit ett av Clas specialintressen och han har haft förmånen att gå många praktiska kurser för världens främsta inom detta område. Dessutom jobbar Tandläkare Clas Oscarsson numera tillsammans med Tandläkarförbundet, med att arrangera kurser i detta och agera kursgivare inom landet. Clas Oscarsson sitter också i styrelsen för SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry).